Top
LGBTI

Mes siekiame padėti profesionalams saugoti mūsų bendruomenes nuo homofobiškų, bifobiškų ir transfobiškų neapykantos nusikaltimų ir neapykantos kalbos bei didinti bendruomenių narių informuotumą.

NEAPYKANTOS NUSIKALTIMAI
Taikomasi į mūsų LGBTI bendruomenes

Neapykantos nusikaltimai yra teisės pažeidimai, pagrįsti išankstinėmis nuostatomis apie tam tikras žmonių grupes. Jie paveikia ne vien atskirus asmenis, bet ištisas bendruomenes. Kai kurios bendruomenės yra ypač dažnai puolamos dėl joms priklausančių žmonių rasės, religijos, seksualinės orientacijos, lytinės tapatybės ar kitų savybių.

Kiekvienoje Europos šalyje yra pažeidėjų, kurie taikosi į gėjus, lesbietes, biseksualius, translyčius ir interseksualius (LGBTI) asmenis dėl nusistovėjusių negatyvių pažiūrų, stereotipų, nepakantumo ar neapykantos jų seksualinei orientacijai, lytinei tapatybei, lyties raiškai ir (ar) lyties požymiams. Europos Pagrindinių Teisių Agentūros (PTA) 2012 m. atliktos apklausos rezultatai rodo, kad vienas iš dešimties apklausos dalyvių per vienerius metus iki apklausos vykdymo patyrė smurtą. Daugelis apklausos dalyvių (59%) buvo įsitikinę, kad paskutinis išpuolis įvyko dėl to, kad jie buvo laikomi LGBTI bendruomenės nariais.

Kaip tai veikia mūsų bendruomenes

Neapykantos nusikaltimų prieš LGBTI bendruomenę mastas ir poveikis yra nuvertinami ir ignoruojami, nes neretai jų neatpažįstama, apie juos nepranešama ir jie lieka neužregistruoti. Aukos dažniausiai pasirenka nepranešti apie tokius nusikaltimus, nes jų manymu, policijos pareigūnai nieko nesiims arba todėl, kad bijo neigiamų reakcijų iš policijos pareigūnų pusės.

Remiantis PTA apklausos duomenimis, apie pusė respondentų – kai kuriose šalyse apie du trečdalius – vengia tam tikrų vietų, nes bijo, kad reikės susidurti su priekabiavimu ir smurtu, nukreiptu prieš LGBTI bendruomenę. Taip pat, apie pusė apklaustųjų (ES vidurkis) vengia atskleisti savo seksualinę orientaciją darbe.

Nėra pranešama

Teisės aktų dėl kovos su neapykantos nusikaltimais, nukreiptais prieš LGBTI bendruomenę, priėmimas Europos Sąjungoje yra netolygus. Tas pats nusikaltimas skirtingose ES šalyse narėse gali būti baudžiamas skirtingomis sankcijomis ir vienintelis bendras bruožas, kuriuo (daugiau ar mažiau) pasižymi visos ES šalys yra tai, kad apie neapykantos nusikaltimus, nukreiptus prieš LGBTI bendruomenę, dažnai yra nepranešama.

NEAPYKANTOS KALBA

Europos Sąjungos teisės aktai apibrėžia neteisėtą, neapykantą kurstančią kalbą kaip viešą smurto ir neapykantos kurstymą, nukreiptą prieš grupes ar asmenis, atsižvelgiant į tam tikras charakteristikas. Neapykantos kalba sukuria nepakančią atmosferą, kurioje pasireiškia neapykantos nusikaltimai. Mes norime didinti mūsų bendruomenių informuotumą apie neapykantos kalbą nukreiptą prieš LGBTI asmenis, ypatingai aptinkamą internete.

Daugiau informacijos apie neapykantos kalbą Lietuvoje galite rasti LGL puslapyje.

KAS MES ESAME?

Ši svetainė yra bendra organizacijų partnerių iš 9 skirtingų Europos Sąjungos šalių iniciatyva. Visos organizacijos yra susijusios su LGBTI bendruomenėmis atitinkamose šalyse ir turi patirties dirbdamos su neapykantos nusikaltimais ir kalba. Šią patirtį organizacijos siekia panaudoti padėdamos bendruomenėms ir suinteresuotoms šalims.

VEIKLOS

Projektas
„Speak Out“

Konferencija

Projekto
rezultatai

RESURSAI

Vadovas

Mokymo
priemonių rinkinys

Gerosios
praktikos

Socialinių medijų
pranešimai

Platformos
pranešimams