Top
LMBTI

Célunk, hogy szakembereknek nyújtott képzésekkel, valamint tudatosságnöveléssel tegyünk a gyűlö­let-bűncselekmények és a gyűlöletbeszéd elleni hatékonyabb fellépés érdekében.

GYŰLÖLET-BŰNCSELEKMÉNY
Amikor a leszbikus, meleg, biszexuális, transz, queer és interszex (LMBTQI) közösség a célpont

Gyűlölet-bűncselekmények alatt olyan bűncselekményeket értünk, amelyekben a tett elkövetésének indítéka az áldozat valamely társadalmi csoporthoz tartozása; ilyen csoport
lehet pl. a szexuális vagy nemi kisebbségekhez tartozás. Gyűlölet-bűncselekmény például, ha egy meleg pár által lakott házra a „Mocskos buzik!” feliratot festik; ha az utcán kézen
fogva sétáló leszbikus párt sértegetik; ha egy szórakozóhelyről kijövő transznemű fiatalokat transzfób megjegyzésektől kísérve baseballütővel összeverik; vagy ha egy LMBTQI ügyekkel
foglalkozó civil szervezet irodájára Molotov-koktélt dobnak. Az egy-egy társadalmi csoport tagjai ellen elkövetett gyűlölet-bűncselekmények nem csak a közvetlenül érintett egyénekre
vannak hatással, hanem a teljes csoportot érintik.

LMBTQI emberek Európa-szerte válnak gyűlölet-bűncselekmények célpontjává a szexuális irányultságuk, nemi identitásuk, nemük kifejezése és / vagy nemi jellegeikkel kapcsolatos
negatív előítéletek, sztereotípiák, intolerancia és a gyűlölet miatt.

Az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének 2012-es felmérése szerint minden tizedik LMBTQI válaszadó tapasztalt valamilyen erőszakos támadást a felmérést megelőző egy évben.
Többségük (59%) állította, hogy az utolsó ilyen támadás vagy erőszakkal fenyegetés oka részben vagy kizárólag az volt, hogy az LMBT csoport tagjainak vélték őket. A Háttér
Társaság 2015-ös kutatása szerint a magyar LMBTQI emberek 16%-át érte már homofób vagy transzfób erőszak. Az áldozatoknak viszont csak a töredéke, alig 15%-a tett emiatt
feljelentést. Jelentős részük azért nem fordult a hatóságokhoz, mert úgy gondolta, hogy azok nem tennének semmit, mások féltek az előbújástól vagy az elkövető bosszújától.

Hogyan hatnak a gyűlölet-bűncselekmények az LMBTQI közösségre?

Magyarországon csak az esetek töredékében vonják felelősségre az elkövetőt, és ezen esetekben is gyakran az eset súlyánál jóval enyhébb büntetést kap. A fellépést nehezíti, hogy a hatóságokba vetett bizalom alacsony szintje miatt az áldozatok nem merik jelenteni az őket ért támadásokat. További problémát jelent, hogy ha meg is történik a bejelentés, a hatóságok gyakran figyelmen kívül hagyják a támadás gyűlölet-motivációját, és enyhébb megítélésű bűncselekmény kapcsán kezdenek nyomozni, vagy bűncselekmény hiányában megszüntetik a nyomozást. Igaz, a témát nem is tárgyalják kellő részletességgel a jogi és rendészeti képzés során. Az elmúlt évek előremutató fejleménye, hogy 2019-ben az országos rendőrfőkapitány utasításban rögzítette a gyűlölet-bűncselekmények kezelésével összefüggő rendőrségi feladatokat.
Az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének felmérése szerint az EU-ban átlagosan minden második válaszadó (számos országban a válaszadók kétharmada) elkerül bizonyos helyeket, mert fél az LMBTQI emberek ellen elkövetett erőszaktól.

Aluljelentettség

Az LMBTQI emberek ellen elkövetett gyűlölet-bűncselekményekre vonatkozó jogi szabályozás nagy mértékben eltér az EU egyes országaiban; így ugyanaz a bűncselekmény nagyon különböző mértékű büntetéshez vezet az különböző tagállamokban. Ami viszont közös az EU tagországaiban, az az LMBTQI emberek ellen elkövetett gyűlölet-bűncselekmények (kisebb vagy nagyobb mértékű) aluljelentettsége.

GYŰLÖLETBESZÉD

Az EU-jog szerint a gyűlöletbeszéd erőszakra vagy gyűlöletre uszító beszéd: bizonyos tulajdonságaik alapján vesz célba egyes egyéneket vagy közösségeket. A gyűlöletbeszéd olyan ellenséges közeget hoz létre és tart fenn, amely táptalaja a gyűlölet-bűncselekményeknek. Célunk, hogy felhívjuk közösségünk tagjainak figyelmét az LMBTQI emberek elleni gyűlöletbeszédre, különösen az online közösségekben és fórumokon.

A gyűlöletbeszéd témájáról Magyarországon további olvasmányokat talál a Háttér Társaság honlapján.

KIK VAGYUNK?

A Hallasd a hangod! projektben kilenc európai ország civil szervezetei vesznek részt. Valamennyi partnerszervezet szoros kapcsolatban áll a helyi LMBTQI közösségekkel, és hosszabb ideje foglalkozik a gyűlölet-bűncselekmények és a gyűlöletbeszéd témájával: ezért tud megfelelő információt és segítséget nyújtani mind az LMBTQI közösség tagjainak, mind pedig szakembereknek.

TEVÉKENYSÉGEK

A Hallasd a
hangod! projekt

Konferencia

A projekt
eredményei

ESZKÖZÖK

Kézikönyv

Képzési
anyag


gyakorlatok

Közösségi
média

Bejelentőfelületek