Top
LGBTI

Наша цел е да подкрепяме професионалисти, които защитават общностите ни от анти-ЛГБТИ престъпления от омраза и реч на омраза и да повишим осведомеността сред тях.

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ОТ ОМРАЗА
Са насочени срещу ЛГБТИ общностите

Престъпленията от омраза са криминални нарушения, мотивирани от предразсъдъци към определени групи хора. Те засягат не само отделните личности, но и цели общности. Някои общности са непропорционално таргетирани заради своята раса, религия, сексуална ориентация, пол или други характеристики.

Във всяка европейска държава извършителите таргетират гей мъже, лесбийки, бисексуални, трансджендър и интерсекс хора (ЛГБТИ), поради негативни мнения, стереотипи, нетолерантност или омраза към тяхната сексуална ориентация, полова идентичност и/или полови белези. Според изследване, проведено от Агенцията на Европейския съюз за основни права (FRA) през 2012, един от десет респонденти (59%) е бил обект на насилие през годината предхождаща проучването. По-голямата част (59%) вярват, че последното нападение или заплаха за насилие се е случило отчасти или изцяло поради факта, че са били възприети за ЛГБТ.

Оказват влияние върху общностите ни

Мащабите на престъпленията от омраза срещу ЛГБТИ хора и тяхното въздействие са подценявани и пренебрегвани, защото не биват разпознавани, докладвани и регистрирани. Жертвите не докладват, защото често вярват, че полицията не би предприела действия или защото се притесняват за негативни реакции от страна на полицията.

Според изследването на FRA, средна стойност за ЕС от около половината респонденти – в някои страни до две трети – избягват да минават през определени места, заради страх от анти-ЛГБТИ тормоз и насилие. Също около половината (средна стойност за ЕС) избягват да се разкриват на работното си място.

Не биват докладвани

Приемането на законодателство срещу анти-ЛГБТИ престъпления от омраза е различно в различните страни от ЕС. Дадено престъпление може да доведе до различни наказания в различните страни членки. Общото, което имат страните от ЕС (в по-малка или по-голяма степен) е, че анти-ЛГБТИ престъпленията от омраза не са достатъчно докладвани.

РЕЧ НА ОМРАЗА

Законодателството на ЕС определя незаконната реч на омраза като публично подбуждане към насилие или омраза, насочена към групи от хора на базата на определени характеристики. Речта на омраза насърчава атмосферата на нетолерантност, в която престъпленията от омраза могат да процъфтяват. Ние искаме да повишим информираността сред нашите общности относно анти-ЛГБТИ речта на омраза, особено когато е срещана онлайн.

Прочетете повече за реч на омразата в  България на уебсайта на фондация “Билитис”.

КОИ СМЕ НИЕ?

Този уебсайт е инициатива на партниращи си организации от 9 Европейски държави. Всички организации са свързани с ЛГБТИ общностите в съответните държави и имат опит по темите за престъпления от омраза и реч на омразата, и биха искали да бъдат в помощ на своите общности и на професионалистите, които се интересуват от темата.

ДЕЙНОСТИ

Проект
Speak Out

Конференция

Открития
на проекта

РЕСУРСИ

Наръчник

Обучителен
модул

Добри
практики

Социални
медии

Платформи
за докладване