Top
LGBTI

Wij ondersteunen professionelen om onze gemeenschap te behoeden voor anti-LGBTI haatmisdrijven en haatboodschappen, en wij willen onze achterban over dit thema sensibiliseren.

HAATMISDRIJVEN
Zijn gericht op onze LGBTI gemeenschap

Haatmisdrijven zijn criminele handelingen die gemotiveerd zijn door vooroordelen ten aanzien van specifieke groepen van mensen. Zij hebben niet enkel invloed op individuen, maar op hele gemeenschappen. Sommige gemeenschappen zijn disproportioneel doelwit, omwille van hun ras, religie, seksuele geaardheid, gender of andere kenmerken.

In elk Europees land hebben daders het gemunt op lesbische, homoseksuele (gay), biseksuele, transgender en intersekse (LGBTI) personen vanwege negatieve opinies, stereotypen, intolerantie of haat omwille van hun seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie en/of seksekenmerken.

Volgens onderzoek door het European Fundamental Rights Agency (FRA) in 2012, heeft één op tien LGBTI personen geweld meegemaakt tijdens het jaar voorafgaand aan het onderzoek. Een meerderheid hiervan (59%) gelooft dat de laatste aanval of dreiging met geweld gebeurde omdat ze LGBTI zijn.

Heeft impact op onze gemeenschap

De schaal waarop haatmisdrijven plaatsvinden wordt onderschat omwille van onderrapportering en een gebrek aan registratie. Wanneer slachtoffers een haatmisdrijf niet aangeven is dat vaak omdat ze het gevoel hebben dat de politie niets zou doen, of uit angst voor negatieve reacties.

Onderzoek van het FRA toont aan dat de helft van de respondenten in de EU bewust plaatsen mijden uit vrees voor anti-LGBTI intimidatie of haatmisdrijven. In sommige EU-lidstaten is dat zelfs 2/3e van de respondenten. Daarnaast is gemiddeld de helft van de respondenten niet uit op de werkvloer.

Worden ondergerapporteerd

Nationale wetgeving rond LGBTI haatmisdrijven is zeer uiteenlopend binnen de Europese Unie. Dezelfde misdaad leidt in een andere lidstaat tot een compleet andere straf. Wat EU-lidstaten wel gemeen hebben, is dat anti-LGBTI haatmisdrijven overal worden ondergerapporteerd.

HAATBOODSCHAPPEN

EU wetgeving definieert illegale haatboodschappen als het publiekelijk oproepen tot onverdraagzaamheid, geweld of haat jegens groepen of individuen op basis van specifieke identiteitskenmerken. Haatboodschappen creëren een klimaat van onverdraagzaamheid waarbinnen haatmisdrijven kunnen toenemen. Wij willen bewustzijn creëren binnen onze gemeenschappen rond (de gevolgen van) anti-LGBTI haatboodschappen, zowel offline als online.

Lees meer over haatboodschappen in België op de website van çavaria.

WIE ZIJN WIJ?

Deze website is een initiatief van partnerorganisaties uit negen verschillende Europese landen. Al deze organisaties hebben een band met de LGBTI gemeenschap in hun nationale context en zijn een expertisecentrum rond haatmisdrijven en haatboodschappen. Deze expertise willen ze verspreiden en ter beschikking stellen van hun samenleving en de professionele actoren die er belang bij hebben.

ACTIVITEITEN

Project
Speak Out

Conferentie

Projectbevindingen

RESOURCES

Handbook

Training
toolkit

Best
practices

Social
media feed

Rapporteringsplatformen